• Cami-i Kebir Mh. Demirkapı Sk. Oray Ap. No:3-3 Merkez / Sivas

Yola Terk

Yola Terk


Yola veya Park’a Terk; İmar planı uygulamalarından sonra, umumi hizmet alanlarında kalan bölümlerin, bedelsiz veya bedelli olarak belediyeye terk edilmesi işlemine “terk” denir.
 
Biz LİHKAB olarak, terk işleminin yapılacağı parselin tüm resmi evraklarını hazırlıyoruz. Ardından encümen teklif dosyasını hazırlayarak ilgili belediyeye sunuyoruz. İlgili belediyeden alınan encümen kararı sonrası ilçenin ilgili kadastro müdürlüğüne gerekli değişiklik tasarımını hazırlayarak işlemin tapuya gönderilmesini sağlıyoruz.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
  • Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi
  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,
Hemen Ara
WhatsApp