• Cami-i Kebir Mh. Demirkapı Sk. Oray Ap. No:3-3 Merkez / Sivas

İfraz Ayırma İşlemi

İfraz Ayırma İşlemi


İfraz; kelime anlamı olarak “ayırmak” demektir.  Yasanın 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince iki ya da daha fazla parçaya bölünüp, belediye encümeni tarafından karara bağlandıktan sonra, yeni oluşan her bir parçanın ayrı bir parsel numarası altında ayrı bir kütük sayfasına kaydedilmesi işlemine ifraz denir. Biz. LİHKAB olarak ifraz işlemleriniz için hizmetinizdeyiz.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
  • Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi
  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,
Hemen Ara
WhatsApp