• Cami-i Kebir Mh. Demirkapı Sk. Oray Ap. No:3-3 Merkez / Sivas

Parsel Yer Gösterme

Parsel Yer Gösterme


Kadastro paftalarında ki parsel köşe noktalarının zeminde yerine belirtilmesi işlemidir. Parsel aplikasyonu hizmetlerimiz için arayınız.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
  • Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi
  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,
  • Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi istenmektedir.
Hemen Ara
WhatsApp