• Cami-i Kebir Mh. Demirkapı Sk. Oray Ap. No:3-3 Merkez / Sivas

Satın Almak Yoldan İhdas

Satın Almak Yoldan İhdas


İhdas; Kelime anlamı olarak “Ortaya çıkarma, yeni bir şey yapmak” demektir. Ancak, arsa ve belediye minvalinde ihdas ifadesi, “satın alma” olarak biliniyor. 
 
Örnek; “Yoldan ihdas” ifadesi satın alma anlamında kullanılmaktadır. 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  • Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi
  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,

 

Hemen Ara
WhatsApp